13 maja 2021 r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje XXXVII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. W konkursie uczniowie występowali  w 3 kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII. Uczestnicy przygotowali wiersz oraz fragment prozy dowolnego autora. Utwory odpowiadały wiekowi wykonawcy. Komisja Konkursowa przy ocenie recytatorów brała pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii klas I-III z naszej szkoły do  udziału w eliminacjach gminnych w Mordach zakwalifikowali się: Marysia Czapczak z kl. I, Maja Ługowska z kl. I oraz Rafał Gawinkowski z kl. II. Uczniowie ci reprezentować będą szkołę w kolejnym etapie konkursu.

Ze względu na zdalne nauczanie uczniowie w kolejnej grupie wiekowej oceniani byli online. Do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane: Lena Radzikowska z kl. IV, Aleksandra Rzewuska z kl. IV oraz Maria Krasnodebska z kl. V. Nagrania ich występów zostały przekazane do M-GOK w Mordach.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach!