1.
Cześć polskiej ziemi cześć
Ojczyźnie naszej cześć
Cześć polskiej ziemi cześć
Cześc Polsce cześć

2.
Kto sie jej synem zwie
W kim polska dusza wre
Niech stanie w gronie tym
Pieśń chwały wznieść

3.
Czuwajmy, aby wróg
Nie zmylił naszych dróg
Czuwajmy, aby wróg
Nie chciał nas zgnieśc

4.
Niech kocha brata brat
Niech kwitnie zgody kwiat
Nie da się Polska zwieśc
Cześć Polsko cześć