14 maja 2021 r. obchodziliśmy rocznicę nadania szkole imienia Księdza Kanonika Kazimierza Dymitrowicza – Święto Szkoły. W tym roku uroczystości były skromniejsze niż w latach ubiegłych ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Wszyscy mieli możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej. Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Patrona. W szkole uczniowie klas I-III zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Kosiorek. Najmłodsi dowiedzieli się, jak ważną postacią dla lokalnego środowiska był Ksiądz Kanonik.