Wpłaty na Radę Rodziców:

65 2030 0045 1170 0000 0511 8990

w tytule wpłaty należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, klasę
z dopiskiem: Rada Rodziców