Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim
im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza

 

 ul. Szkolna 5, 08-140 Radzików Wielki

  zs_radz@o2.pl

 25 631 33 83, 25 631 33 72

Nr konta Rady Rodziców:
10 0000 0000 0000 6000 2000 0010

w tytule wpłaty należy wpisać:
imię i nazwisko ucznia, klasę
z dopiskiem: Rada Rodziców

 

Inspektor danych osobowych

Imie i nazwisko

dane kontaktowe