Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  12 i 13 marca 2020r. w szkole będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Czwartek i piątek

przyjazd do szkoły na zajęcia opiekuńcze II kursem:

Wyjazd z Leśniczówki – 8.15          wyjazd z Piór    –  8.40