Dyrektor szkoły prosi o zapoznanie się z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja.