Organizacja dowożenia uczniów w dniu 01 września 2020 r.

wyjazd z Leśniczówki – godz. 8.15
wyjazd z Piór Wielkich – godz. 8.45

Odjazd po spotkaniach z wychowawcami w następującej kolejności: kierunek Pióry Wielkie, Leśniczówka.

Przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa w autobusie.