1 września 2020 r. (wtorek)
8.00 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim dla społeczności szkolnej (uczestnictwo indywidualne, pod opieką rodziców).
9.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas, spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
 
Wejścia do szkoły:
– Oddział przedszkolny – wejście boczne.
– Klasy I-IV – wejście główne.
– Klasy V-VIII – wejście od strony południowej.
 
Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości.
Obowiązek zasłaniania nos i usta dotyczy również wszystkich dojeżdżających autobusem..
 
Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego:
Oddział przedszkolny sala nr 1
klasa I sala nr 3
klasa II sala nr 2
klasa III sala nr 6
klasa IV sala nr 4
klasa V sala nr 5
klasa VI sala nr 9
klasa VII nr sala 7
klasa VIII sala nr 8
Prosimy o zabranie obuwia na zmianę. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole w spotkaniu z wychowawcą mogą uczestniczyć rodzice uczniów oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy I. Pozostałych rodziców prosimy o oczekiwanie przed szkołą.