KONKURS PLASTYCZNY ,, CHRONIMY SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM!”

  1. Organizator konkursu – pedagog szkolny
  2. Adresaci konkursu: Uczniowie z klas I-III i IV-VI
  3. Cele konkursu:
  • uświadamianie konieczności dbania o zdrowie swoje i najbliższych przez stosowanie się do odpowiednich zasad,
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach, formach oraz materiałach,
  • wyzwalanie twórczej  kreatywności,
  •   wzbudzenie nadziei na skuteczne pokonanie koronawirusa i szybki powrót do  szkoły.
  1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy przygotowują plakaty mające na celu nawoływanie do przestrzegania zasad chroniących przed zarażeniem się koronawirusem. Plakat powinien zawierać krótkie hasło oraz być jasny i zrozumiały dla odbiorcy. Po wykonaniu pracy należy zrobić zdjęcie i przesłać je na adres email agatawasiluk9@gmail.com do 23 maja. Na pracy powinna być wyraźnie  zapisana klasa, do której dziecko uczęszcza.

Technika: dowolna, format prac – dowolny.

Kryteria oceny prac: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne i przede wszystkim       samodzielność.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

Kl. I-III i kl. IV-VI.

Ocena prac oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród po powrocie do szkoły.