Konkurs dla uczniów klas I-III

Biblioteka szkolna ogłasza konkursu czytelniczego dla klas I-III pt. „Czytam sobie” . Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia lub pracy plastycznej, przedstawiającej siebie podczas czytania książki. Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką (rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie). Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko oraz klasa. Swoje zdjęcia lub zdjęcia wykonanych prac proszę przesłać na adres biblioteka.radzikow@o2.pl do 24 maja 2020 r. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: zdjęcie oraz praca plastyczna. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 26 maja 2020 r. Uczestnicy najciekawszych prace zostaną uhonorowani nagrodami (do odebrania po powrocie do szkoły). Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie!