30 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu Polski. W części artystycznej uczniowie przedstawili dramatyczne losy polskiego narodu w XVIII wieku- spory szlacheckie, rozbiory i utratę niepodległości oraz próbę ratowania Polski, czyli historię powstania konstytucji.  Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej – nowoczesną ustawą zasadniczą. Konstytucja majowa przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm.  Informacje zaprezentowane podczas uroczystości wzbogaciły wiedzę historyczną o tym ważnym wydarzeniu patriotycznym. Znajomość historii naszego kraju jest bardzo ważna dla każdego z nas. Uroczysty nastrój spotkania podkreślały pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.

Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom szkolnych konkursów.