Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki

z dnia 11 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII od dnia 21 lutego 2022 r.

powracają do nauki stacjonarnej w szkole.