1 % podatku dla szkoły

Uprzejmie prosimy o  przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2021 na rzecz pomocy naszej szkole. Możecie Państwo to uczynić, wskazując w formularzu PIT – 37 nr KRS 0000270261 oraz Cel szczegółowy: SP w Radzikowie Wielkim 7233. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.