31 października 2023 r. uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz, aby na przystrojonym białymi chryzantemami grobie Patrona Szkoły złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze. Poprzez wspomnienie, modlitwę i zadumę nad grobem Księdza Kanonika Kazimierza Dymitrowicza staramy się uwrażliwić młode pokolenie na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłym i jego dokonaniach dla lokalnej społeczności.