Rok szkolny 2023/2024 wyjątkowo nie rozpoczął się 1 września. Dzień ten przypadał w piątek,  więc uroczystość została zaplanowana na poniedziałek, 4 września 2023 roku. W naszej szkole  tradycją już jest  rozpoczynanie roku szkolnego uroczystą Mszą Świętą odprawianą w kościele w Radzikowie Wielkim, po której wraz z pocztem sztandarowym przechodzimy do szkoły. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych ocen, ósmoklasistom – powodzenia na egzaminie, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy. Przed spotkaniem uczniów z wychowawcami wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego nawiązującego do wydarzeń historycznych z września 1939 r. oraz wprowadzających w nowy rok szkolny.