15 maja 2023 r. obchodziliśmy Święto Szkoły, ustanowione w rocznicę nadania szkole imienia Księdza Kanonika Kazimierza Dymitrowicza, proboszcza w latach 1951 – 1971. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Radzikowie Wielkim, po której udaliśmy się na cmentarz, aby przy grobie Kanonika pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicze. W części artystycznej przypomniana została sylwetka zasłużonego dla społeczności lokalnej proboszcza. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: inspektor ds. oświaty Gminy Mordy, Pan Dariusz Chalimoniuk,  obecny ks. Proboszcz Michał Wawerski oraz rodzice. Świętowanie zakończyliśmy zabawą podczas prezentacji talentów muzycznych i wspólnych tańców.