Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm RP w 2019 r.  Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Wydarzenie to miało istotne konsekwencje kulturowo-gospodarcze dla Polski. To dzięki temu aktowi Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiej i złączyła się kulturowo z Europą Zachodnią. Na temat samego chrztu Mieszka I źródła historyczne dostarczają niewiele informacji. Nie wiemy jak wyglądała sama ceremonia, ani gdzie się odbyła. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł mieć miejsce na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. Książę Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką czeską Dobrawą w roku 965.