Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/21 za nami. To radosne i wyczekiwane przez uczniów wydarzenie kończy nietypowy rok nauki – w cieniu pandemii, reżimu sanitarnego i zdalnego nauczania. Musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości, ale jednocześnie przekonaliśmy się, jak ważny jest bezpośredni kontakt z nauczycielami i rówieśnikami oraz nawiązywanie wzajemnych relacji.

Po Mszy św. w kościele w Radzikowie Wielkim spotkaliśmy się na sali gimnastycznej. W części artystycznej pięknie zaprezentowały się dzieci z oddziału przedszkolnego. Najmłodsi przygotowanymi wierszami i piosenkami wprowadzili nas w wakacyjny nastrój.

Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnają się ze szkołą, kolegami i koleżankami z klasy, nauczycielami. Przekazują również sztandar szkoły pod opiekę swoim młodszym kolegom i koleżankom z klasy VII.

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała uczniom, rodzicom i nauczycielom za pracę, szczególnie tę najtrudniejszą – w czasie trwania nauczania zdalnego, a także życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Wręczenie świadectw i nagród nastąpiło w salach na spotkaniach z wychowawcami. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, zwłaszcza od komputerów! Całej społeczności życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu miejmy nadzieję, że zobaczymy się już w szkole, w klasach, przy tablicach, na boisku!