9 czerwca 2021 r. w naszej szkole przeprowadzony został egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu mogli przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat oraz ci, którzy nie zdawali egzaminu w poprzednich latach. W podstawie programowej z techniki znajdują się treści wychowania komunikacyjnego pozwalające uczniom przygotować się do egzaminu. Sprawdzenie umiejętności teoretycznych odbyło się w formie testowej. Część praktyczna egzaminu została przeprowadzona przez egzaminatora WORD w Siedlcach oraz policjanta KMP w Siedlcach. Oprócz jazdy na przygotowanym miasteczku  uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. W bardzo trudnej sytuacji znalazła się Kamila, która musiała właściwie zareagować na potrzebującego pomocy (zasłabniecie egzaminatora wyglądało bardzo realistycznie). Kamila poradziła sobie znakomicie. Gratulacje!

Życzymy bezpiecznych wycieczek rowerowych.