Regulamin konkursu plastycznego na plakat pt. „Stop przemocy!”

INFORMACJA O KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V  – VIII

CZEKAM NA WASZE PRACE !!!

  1. Organizator: pedagog szkolny
  2. Cele konkursu:
  • poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy we współczesnym świecie,
  • uświadomienie, jak ważne jest zwalczanie tego zjawiska we wszystkich       jego aspektach,
  • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i najbliższych.
  • podkreślanie  poczucia własnej wartości,
  • rozwijanie i pobudzanie kreatywności , wyobraźni i zdolności artystycznych.
  1. Zakres tematyczny i forma wykonania:

1) Tematyka plakatu w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu. 2) Plakat powinien być wykonany w dowolnym formacie, technika dowolna, mile widziane ciekawe rozwiązania techniczne i plastyczne.

  1. Kryteria oceny

Prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalności, estetyki i samodzielności  wykonania.

Kategorie oceny prac: KL. V – VI,  KL. VII VIII

  1. Nagrody:

Za trzy pierwsze 3  miejsca w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i upominki.

Pracę proszę wysyłać na adres e – mail: agatawasiluk9@gmail.com

 Termin wysyłania prac konkursowych upływa w dniu  16.04.21r.