Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w  „II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden  rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu zostały zamieszczone na stronie Kasy: www.krus.gov.pl.