Wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasistów

Jesienią 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu  „Mała książka – wielki człowiek” finansowanego  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt został przygotowany z myślą pierwszoklasistach. Podczas lekcji bibliotecznej uczniowie otrzymali książkę „Pierwsze abecadło” (z antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym napisanych przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci, zarówno klasycznych, jak i współczesnych), broszurę informacyjną dla rodziców oraz kreatywny alfabet. Nasi pierwszoklasiści znają już litery i nie mieli problemu z układaniem wyrazów. Zapraszamy do wspólnego czytania.