Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. godz. 9.00

Spotkania bezpośrednio z wychowawcami w klasach.

Obowiązują procedury zgodnie z zaleceniami MEN, MZ oraz GIS.

Wkrótce zamieszczona zostanie informacja o dowożeniu uczniów.