Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Szczegółowe Wytyczne GIS, MZ i MEN dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, edukacji wczesnoszkolnej, konsultacji z nauczycielami, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zamieszczone są na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men