Posiłki wydawane są na dwóch dużych przerwach o godzinie 11:35 i 12:35